כולן בחינוך

kulan_no_text_icon.png

"הסטודנטיות"- פורום תאים פמיניסטיים

התאים הפמיניסטיים הם הכוח של הסטודנטיות במוסדות להשכלה הגבוהה. הפורום קיים כארבע שנים ועמותת כולן תומכת בו החל משנת 2018. מטרת התאים הינה לקדם שוויון מגדרי באקדמיה ולפעול למרחב בטוח יותר לסטודנטיות.

רק האיור סטודנטיות.jpg
kulan_no_text_icon.png

מובילות- תוכנית הכשרת מנהיגות

מובילות היא תכנית הכשרהשמטרתה להכשיר ולקדם נשים לעשיה חברתית בכלל ופמיניסטית בפרט, ליצור אזרחיות משפיעות בחברה, ולקדם שיתופי פעולה ועשייה בשדה הפמיניסטי בישראל. במהלך התוכנית ירכשו המשתתפות כלים תיאורטיים על התנועה הפמיניסטית, הביקורת שהיא מציעה והזרמים השונים, כמו גם כלים מעשיים לעשייה אקטיביסטית, בדגש על זכויות והעצמת נשים. בנוסף, יתנסו המשתתפות בהפקת פרוייקט בליווי מנטוריות מנוסות מטעם "כולן". בסיומה של התכנית תתקבל קבוצה של נשים בעלות ידע וניסיון ורצון להשפיע ולהנהיג, שהינן חברות ברשת ענפה של אקטיביסטיות פמיניסטיות.

מובילות פלייר.jpeg