מעגלי שיח  - לנשים פמיניסטיות

מעגלי השיח הוא פרוייקט של קבוצת שיח פמיניסטי, שבו אנו נפגשות ומדברות על פמיניזם כנקודת החיבור בין נשים ממגזרים שונים בחברה הישראלית. הפרוייקט עונה על צורך של חיזוק הקשר בין אוכלוסיות שונות בחברה, ומיועד להביא אל השולחן פמיניסטיות אקטיביסטיות מכל חלקי החברה הישראלית על מנת להשתמש במכנה המשותף של נשים כדי לקרב בין המגזרים השונים, ולהוציא לאור שיתופי פעולה בין מגזריים. עד כה במסגרת הפרויקט נערכו 4 מפגשים בערים שונות ברחבי הארץ. הפרויקט מתקיים תחת עמותת "כולן" – קידום השיח והעשייה הפמיניסטית בישראל. העמותה חרטה על דיגלה קידום עשייה פמיניסטית בין מגזרית, בין מקימות העמותה הינן נשים יהודיות, מוסלמיות ונוצריות.

מעגלי השיח סובבים סביב סוגיות פמיניסטיות, המהוות גורם מאחד בין נשים מאוכלוסיות שונות ומאפשרות הזדהות ואמפתיה זו עם זו. הבסיס למעגלי ההידברות היא קבוצת הפייסבוק שיח פמיניסטי המונה כ35,000 חברות ומהווה בפני עצמה פלטפורמה ליצירת חיבורים בין אקטיביסטיות פמיניסטיות. מטרת מעגלי השיח מעבר לחוויה הראשונית של הכרת השונה וחיבור על בסיס מכנה אידיאולוגי משותף, היא יצירת פעילויות אקטיביסטיות שיהיו משותפות לנשים ערביות ויהודיות. יצירת פעילויות מסוג זה מבטיחה ייצור קשר הדוק בין הפעילות, כמו גם יצירת פעילויות שמטיבות עם סוגים רבים של אוכלוסיה. עמותת "כולן" תמשיך לתמוך בפעילות שירצו עזרה ותמיכה בהקמת הפרויקטים.

6
4
9
2
7
8
1
5
3