"we are the granddaughters of the witches you couldn't burn"

"כולן – לקידום השיח והעשייה הפמיניסטית בישראל" היא תנועת שטח פמיניסטית שהוקמה בשנת 2017 על ידי קבוצת אקטיביסטיות עם היסטוריה ענפה של עשייה ששמו להן למטרה להרחיב את הדיאלוג והשיח הפמיניסטי בישראל, כמו גם לקדם פעילות פמיניסטיות. אנחנו רואות בקידום השיח הפמיניסטי בכלל, וברשתות החברתיות בפרט, גורם לשינוי משמעותי בחברה הישראלית. על כן, אנו פועלות לקידום והנגשת השיח הביקורתי והעשייה של התנועה הפמיניסטית בישראל, ומובילות את דעת הקהל בישראל בתחומים הנוגעים לחייהן של נשים. בנוסף, אנו עוסקות ביצירת חיבור בין האקטיביסטיות בשטח לבין ארגוני הנשים, ותעבוד בשיתוף פעולה וסולידריות עם ארגוני הנשים הקיימים.

אנחנו כאן כדי להשמיע את קולה של כל מי שלא יכלה לצעוק כשפגעו בה. כל מי שהשפילו אותה, האשימו אותה ולא האמינו לה. אנחנו חלק בלתי נפרד מהמרחב הציבורי ואסור להדיר אותנו , לבייש אותנו ולפגוע בנו. בשנים האחרונות נגענו באלפי נשים וגברים, ופעלנו לשינוי השיח הציבורי וקידום המאבק בהאשמת הקורבן. הפקנו הפגנות ענק, התראיינו בתקשורת, שוחחנו עם מאות בנות ובני נוער והכשרנו עשרות אקטיביסטיות לשנות את המציאות שלנו, כי יכול להיות פה טוב יותר. הצטרפו למאות התומכות והתומכים הקבועות שלנו, שהתרומה שלהן הופכת לכח אדיר שמאפשר לנו להתמקצע, לצמוח ולהמשיך להיאבק בשביל הילדות שלנו, האחיות שלנו והאמהות שלנו.

אחת מכל שלוש נשים עוברת פגיעה מינית במהלך חייה, ורק שישה אחוזים מהפגיעות המיניות מדווחות לרשויות. מרבית הנפגעות לא יזכו לצדק מהמערכת, ולכן אנחנו חייבות להאמין להן ולהמשיך להיאבק להשמיע את הצד שלהן. אנחנו חייבות להמשיך לומר - להן, ולעצמנו - את לא אשמה. אני מאמינה לך. אנחנו ב"כולן" מנהלות לאורך השנה מערך פעילות שטח שפועלות להפצת העמדה הפוליטית של אמונה לנפגעות, ככזו שביכולתה למגר את מגיפת האלימות המינית. אנחנו מאמינות שאם נאמין לנפגעות ניצור עולם שבו הן יוכלו להתלונן, ובכך ניצור חברה טובה יותר.

 

אנו מאמינות בשיתופי פעולה ובכוחה של הסולידריות, וסבורות כי ביכולתינו לייצר עולם טוב יותר, ושיויוני באמת, עבור הדור הבא.